top of page

Företaget

 

Deje Verkstad startades 1992 som en enskild firma med endast Thomas anställd. Vid den tiden köptes ett begagnat arborrverk från Forshaga Mekaniska verkstad, som fyllde sin uppgift alldeles utmärkt då.

1996 hade firman kommit i gång ordentligt och ytterligare en person kunde anställas. Maskinparken utökades också med ett nytt arborrverk, Bacau.

 

2002 köptes ytterligare ett nytt arborrverk, en CNC-styrd TOS. I och med detta blev dåvarande arbetsytor för små och vi flyttade till en ny och större lokal vid Tjärn, Norra Deje.

 

2008 byggdes det ut och vi investerade i en ny maskin, TOS WHQ 13.8.

2013 byttes även Bacauverket ut mot en TOS WHQ 105 2008.

2018 byttes den CNC-styrda TOSen ut mot en TOS WHR 13Q med styrt steglöst huvud.

 

​Företaget har nu sju anställda; Thomas, Krister, Åse, Simon, Ingegerd, Sebastian och Joakim.

Strax efter den norra infarten till Deje, vid väg 62, har vi våra lokaler.

bottom of page